Ris & Ros

Ris & Ros

Har du gjort behandling hos en autorisert Restylane behandler skal du vite at du er i trygge hender.

I tillegg til omfattende kursing og opplæring, har autoriserte Restylane behandlere leverandøren Galdermas fulle support. Det omhandler alt fra medisinsk support, egne kompetansesentre og Galdermas tilstedeværelse.

Er du ekstra fornøyd med en behandling eller måten du er blitt behandlet på av en autorisert Restylane behandler, vil vi gjerne få vite om det.

Send oss gjerne mail, sms eller kontakt oss direkte på telefon.

Av og til hender det at man dessverre ikke blir helt fornøyd, eller at det oppstår en bivirkning/ komplikasjon.
I første omgang bør du da umiddelbart kontakte din autoriserte Restylane behandler for hjelp og rådføring.
Skulle du føle at dette ikke fører frem, har du muligheten til å kontakte oss i Galderma.

Du kan klage direkte til myndighetene eller til ansvarlig leverandør.

NPE (Norsk Pasient skadeerstatning) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.
Saksbehandlingen er gratis. For ytterligere informasjon se:  www.npe.no

NB! P.t. er dessverre NPE av den oppfatning at behandling med fillere (f.eks. Restylane) ikke anses som helsehjelp. Slike behandlinger faller derfor utenfor Pasientskadelovens virkeområde.

Restylane er klassifisert som medical device (medisinsk teknisk utstyr).  Dette ihht CE-merket: MDD 93/42/EEG0344. Denne merking gjelder hele EU/EØS.

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for forvaltningen av medisinsk utstyr (deriblant Restylane / fillere) overført fra Mattilsynet til Legemiddelverket. Forhåpentligvis vil vi kunne håpe på en innskjerping av regelverket og en bedring av pasientsikkerheten knyttet til behandling av filler. Inntil videre finner du mer informasjon og kontaktinfo til faggruppen for medisinsk utstyr her.

Klager bør også rettes direkte til ansvarlig leverandør for produktet som er benyttet, og som bør være sitt ansvar bevisst.

Vi anbefaler i tillegg at du melder inn din klage til Forbrukerrådet (www.forbrukeradet.no).

NB! Vær oppmerksom på at Forbrukerrådet ikke er en klageinstans for kosmetiske behandlinger, men at innrapporteringen kan bidra til økt fokus og oppmerksomhet knyttet til forbrukerrettigheter og useriøse aktører.

Rynkebehandling med  muskeldempende middel derimot anser NPE som helsehjelp. Det samme gjelder laserbehandling med styrke klasse 3B eller sterkere.
Det er også et krav etter forskrift om strålevern og bruk av stråling, at laser klasse 3B og 4, IPL og andre sterke ikke-ioniserende kilder til bruk på mennesker, skal betjenes av helsepersonell.

 

Kontaktpersoner Galderma i Norge:

Knut-Anders Hillestad Mobil: 91 66 33 81 Email: knut.hillestad@galderma.com

 

 

 


Copyright © Restylane Norge / Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

Ønsker du å være demomodell eller holde deg oppdatert med siste nytt fra Restylane? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Følg oss på: